ค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรม เครื่องบินพลังยาง

โครงการส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/3(กิจกรรมค่ายเครื่องบินพลังยาง)
ณ หอประชุมรวมน้ำใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร วันที่ 17 ธันวาคม 2559
 • MG 8411

  MG 8411

 • MG 8412

  MG 8412

 • MG 8418

  MG 8418

 • MG 8420

  MG 8420

 • MG 8419

  MG 8419

 • MG 8423

  MG 8423

 • MG 8424

  MG 8424

 • MG 8422

  MG 8422

 • MG 8421

  MG 8421

 • MG 8425

  MG 8425

 • MG 8427

  MG 8427

 • MG 8428

  MG 8428

 • MG 8426

  MG 8426

 • MG 8430

  MG 8430

 • MG 8429

  MG 8429

 • MG 8433

  MG 8433

 • MG 8432

  MG 8432

 • MG 8431

  MG 8431

 • MG 8434

  MG 8434

 • MG 8439

  MG 8439

 • MG 8442

  MG 8442

 • MG 8441

  MG 8441

 • MG 8440

  MG 8440

 • MG 8444

  MG 8444

 • MG 8443

  MG 8443

 • MG 8446

  MG 8446

 • MG 8447

  MG 8447

 • MG 8448

  MG 8448

 • MG 8445

  MG 8445

 • MG 8449

  MG 8449

 • MG 8452

  MG 8452

 • MG 8450

  MG 8450

 • MG 8453

  MG 8453

 • MG 8454

  MG 8454

 • MG 8455

  MG 8455

 • MG 8456

  MG 8456

 • MG 8457

  MG 8457

 • MG 8458

  MG 8458

 • MG 8459

  MG 8459

 • MG 8460

  MG 8460

 • MG 8461

  MG 8461

 • MG 8462

  MG 8462

 • IMG 8365

  IMG 8365

 • IMG 8364

  IMG 8364

 • IMG 8362

  IMG 8362

 • IMG 8383

  IMG 8383

 • MG 8448

  MG 8448

 • IMG 8494

  IMG 8494

 • IMG 8490

  IMG 8490

 • IMG 8476

  IMG 8476

 • IMG 8472

  IMG 8472

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends