2559-01-27 ฝึกภาคสนามฯ

นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา2558 ณ เขาพนมสวาย จ.สุรินทร์
 • 50449

  50449

 • 50451

  50451

 • 50431

  50431

 • 50476

  50476

 • 50452

  50452

 • S 24788997

  S 24788997

 • S 24788998

  S 24788998

 • S 24789000

  S 24789000

 • S 24789001

  S 24789001

 • S 24789002

  S 24789002

 • S 24789005

  S 24789005

 • S 24789011

  S 24789011

 • S 24789012

  S 24789012

 • 74308

  74308

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends