การอบรมค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ห้องเรียนพิเศษ)

ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย จังหวัดสุรินทร์
 • IMG 8159

  IMG 8159

 • IMG 8155

  IMG 8155

 • IMG 8150

  IMG 8150

 • IMG 8153

  IMG 8153

 • IMG 8158

  IMG 8158

 • IMG 8163

  IMG 8163

 • IMG 8168

  IMG 8168

 • IMG 8170

  IMG 8170

 • IMG 8165

  IMG 8165

 • IMG 8169

  IMG 8169

 • IMG 8171

  IMG 8171

 • IMG 8173

  IMG 8173

 • IMG 8172

  IMG 8172

 • IMG 8176

  IMG 8176

 • IMG 8174

  IMG 8174

 • IMG 8175

  IMG 8175

 • IMG 8178

  IMG 8178

 • IMG 8180

  IMG 8180

 • IMG 8177

  IMG 8177

 • IMG 8183

  IMG 8183

 • IMG 8185

  IMG 8185

 • IMG 8182

  IMG 8182

 • IMG 8184

  IMG 8184

 • IMG 8179

  IMG 8179

 • IMG 8186

  IMG 8186

 • IMG 8188

  IMG 8188

 • IMG 8192

  IMG 8192

 • IMG 8191

  IMG 8191

 • IMG 8193

  IMG 8193

 • IMG 8190

  IMG 8190

 • IMG 8194

  IMG 8194

 • IMG 8195

  IMG 8195

 • IMG 8196

  IMG 8196

 • IMG 8197

  IMG 8197

 • IMG 8201

  IMG 8201

 • IMG 8203

  IMG 8203

 • IMG 8202

  IMG 8202

 • IMG 8211

  IMG 8211

 • IMG 8207

  IMG 8207

 • IMG 8212

  IMG 8212

 • IMG 8215

  IMG 8215

 • IMG 8218

  IMG 8218

 • IMG 8214

  IMG 8214

 • IMG 8213

  IMG 8213

 • IMG 8220

  IMG 8220

 • IMG 8219

  IMG 8219

 • IMG 8223

  IMG 8223

 • IMG 8221

  IMG 8221

 • IMG 8228

  IMG 8228

 • IMG 8226

  IMG 8226

 • IMG 8229

  IMG 8229

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends