2559-08-01 โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ระหว่างโรงเรียนสุรวิทยาคาร และโรงเรียนพลูกักอิง (ประเทศญี่ปุ่น)
 • IMG 5785

  IMG 5785

 • IMG 5789

  IMG 5789

 • IMG 5790

  IMG 5790

 • IMG 5791

  IMG 5791

 • IMG 5784

  IMG 5784

 • IMG 5793

  IMG 5793

 • IMG 5800

  IMG 5800

 • IMG 5798

  IMG 5798

 • IMG 5795

  IMG 5795

 • IMG 5799

  IMG 5799

 • IMG 5803

  IMG 5803

 • IMG 5810

  IMG 5810

 • IMG 5805

  IMG 5805

 • IMG 5807

  IMG 5807

 • IMG 5813

  IMG 5813

 • IMG 5818

  IMG 5818

 • IMG 5826

  IMG 5826

 • IMG 5816

  IMG 5816

 • IMG 5823

  IMG 5823

 • IMG 5824

  IMG 5824

 • IMG 5827

  IMG 5827

 • IMG 5836

  IMG 5836

 • IMG 5830

  IMG 5830

 • IMG 5837

  IMG 5837

 • IMG 5835

  IMG 5835

 • IMG 5838

  IMG 5838

 • IMG 5842

  IMG 5842

 • IMG 5854

  IMG 5854

 • IMG 5852

  IMG 5852

 • IMG 5849

  IMG 5849

 • IMG 5847

  IMG 5847

 • IMG 5859

  IMG 5859

 • IMG 5861

  IMG 5861

 • IMG 5814

  IMG 5814

 • IMG 5856

  IMG 5856

 • IMG 5863

  IMG 5863

 • IMG 5867

  IMG 5867

 • IMG 5866

  IMG 5866

 • IMG 5862

  IMG 5862

 • IMG 5872

  IMG 5872

 • IMG 5873

  IMG 5873

 • IMG 5877

  IMG 5877

 • IMG 5875

  IMG 5875

 • IMG 5876

  IMG 5876

 • IMG 5881

  IMG 5881

 • IMG 5887

  IMG 5887

 • IMG 5879

  IMG 5879

 • IMG 5888

  IMG 5888

 • IMG 5869

  IMG 5869

 • IMG 5889

  IMG 5889

 • IMG 5893

  IMG 5893

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends