2559-08-01 โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ระหว่างโรงเรียนสุรวิทยาคาร และโรงเรียนพลูกักอิง (ประเทศญี่ปุ่น)
 • IMG 0746

  IMG 0746

 • IMG 0747

  IMG 0747

 • IMG 0748

  IMG 0748

 • IMG 0749

  IMG 0749

 • IMG 0751

  IMG 0751

 • IMG 0752

  IMG 0752

 • IMG 0753

  IMG 0753

 • IMG 0755

  IMG 0755

 • IMG 0756

  IMG 0756

 • IMG 0757

  IMG 0757

 • IMG 0758

  IMG 0758

 • IMG 0759

  IMG 0759

 • IMG 0760

  IMG 0760

 • IMG 0761

  IMG 0761

 • IMG 0762

  IMG 0762

 • IMG 0763

  IMG 0763

 • IMG 0764

  IMG 0764

 • IMG 0765

  IMG 0765

 • IMG 0766

  IMG 0766

 • IMG 0767

  IMG 0767

 • IMG 0768

  IMG 0768

 • IMG 0769

  IMG 0769

 • IMG 0770

  IMG 0770

 • IMG 0771

  IMG 0771

 • IMG 0772

  IMG 0772

 • IMG 0773

  IMG 0773

 • IMG 0774

  IMG 0774

 • IMG 0775

  IMG 0775

 • IMG 0776

  IMG 0776

 • IMG 0777

  IMG 0777

 • IMG 0778

  IMG 0778

 • IMG 0779

  IMG 0779

 • IMG 0780

  IMG 0780

 • IMG 0781

  IMG 0781

 • IMG 0782

  IMG 0782

 • IMG 0783

  IMG 0783

 • IMG 0784

  IMG 0784

 • IMG 0785

  IMG 0785

 • IMG 0786

  IMG 0786

 • IMG 0804

  IMG 0804

 • IMG 0807

  IMG 0807

 • IMG 0808

  IMG 0808

 • IMG 0811

  IMG 0811

 • IMG 0812

  IMG 0812

 • IMG 0813

  IMG 0813

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends