โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ M.1, M 2

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 (ห้องเรียนพิเศษ)
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends