การประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องวิทยบริการ อาคาร 84 ปี โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • IMG 1498

  IMG 1498

 • IMG 1495

  IMG 1495

 • IMG 1497

  IMG 1497

 • IMG 1496

  IMG 1496

 • IMG 1494

  IMG 1494

 • IMG 1501

  IMG 1501

 • IMG 1499

  IMG 1499

 • IMG 1503

  IMG 1503

 • IMG 1502

  IMG 1502

 • IMG 1504

  IMG 1504

 • IMG 1505

  IMG 1505

 • IMG 1500

  IMG 1500

 • IMG 1506

  IMG 1506

 • IMG 1507

  IMG 1507

 • IMG 1508

  IMG 1508

 • IMG 1509

  IMG 1509

 • IMG 1510

  IMG 1510

 • IMG 1511

  IMG 1511

 • IMG 1513

  IMG 1513

 • IMG 1512

  IMG 1512

 • IMG 1514

  IMG 1514

 • IMG 1515

  IMG 1515

 • IMG 1516

  IMG 1516

 • IMG 1517

  IMG 1517

 • IMG 1519

  IMG 1519

 • IMG 1518

  IMG 1518

 • IMG 1520

  IMG 1520

 • IMG 1522

  IMG 1522

 • IMG 1521

  IMG 1521

 • IMG 1523

  IMG 1523

 • IMG 1524

  IMG 1524

 • IMG 1525

  IMG 1525

 • IMG 1526

  IMG 1526

 • IMG 1528

  IMG 1528

 • IMG 1527

  IMG 1527

 • IMG 1530

  IMG 1530

 • IMG 1529

  IMG 1529

 • IMG 1531

  IMG 1531

 • IMG 1533

  IMG 1533

 • IMG 1532

  IMG 1532

 • IMG 1534

  IMG 1534

 • IMG 1537

  IMG 1537

 • IMG 1535

  IMG 1535

 • IMG 1538

  IMG 1538

 • IMG 1539

  IMG 1539

 • IMG 1541

  IMG 1541

 • IMG 1540

  IMG 1540

 • IMG 1543

  IMG 1543

 • IMG 1542

  IMG 1542

 • IMG 1544

  IMG 1544

 • IMG 1545

  IMG 1545

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends