การประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องวิทยบริการ อาคาร 84 ปี โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • IMG 1546

  IMG 1546

 • IMG 1549

  IMG 1549

 • IMG 1548

  IMG 1548

 • IMG 1550

  IMG 1550

 • IMG 1555

  IMG 1555

 • IMG 1553

  IMG 1553

 • IMG 1557

  IMG 1557

 • IMG 1556

  IMG 1556

 • IMG 1558

  IMG 1558

 • IMG 1560

  IMG 1560

 • IMG 1559

  IMG 1559

 • IMG 1561

  IMG 1561

 • IMG 1562

  IMG 1562

 • IMG 1563

  IMG 1563

 • IMG 1566

  IMG 1566

 • IMG 1564

  IMG 1564

 • IMG 1565

  IMG 1565

 • IMG 1567

  IMG 1567

 • IMG 1613

  IMG 1613

 • IMG 1615

  IMG 1615

 • IMG 1614

  IMG 1614

 • IMG 1611

  IMG 1611

 • IMG 1612

  IMG 1612

 • IMG 1616

  IMG 1616

 • IMG 1617

  IMG 1617

 • IMG 1620

  IMG 1620

 • IMG 1618

  IMG 1618

 • IMG 1621

  IMG 1621

 • IMG 1619

  IMG 1619

 • IMG 1622

  IMG 1622

 • IMG 1624

  IMG 1624

 • IMG 1623

  IMG 1623

 • IMG 1626

  IMG 1626

 • IMG 1625

  IMG 1625

 • IMG 1627

  IMG 1627

 • IMG 1629

  IMG 1629

 • IMG 1628

  IMG 1628

 • IMG 1630

  IMG 1630

 • IMG 1631

  IMG 1631

 • IMG 1632

  IMG 1632

 • IMG 1634

  IMG 1634

 • IMG 1633

  IMG 1633

 • IMG 1635

  IMG 1635

 • IMG 1636

  IMG 1636

 • IMG 1638

  IMG 1638

 • IMG 1639

  IMG 1639

 • IMG 1642

  IMG 1642

 • IMG 1641

  IMG 1641

 • IMG 1644

  IMG 1644

 • IMG 1643

  IMG 1643

 • IMG 1646

  IMG 1646

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends