การประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องวิทยบริการ อาคาร 84 ปี โรงเรียนสุรวิทยาคาร
  • IMG 1645

    IMG 1645

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends