งานมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2559

23 กันยายน 2559 คณะกรรมการสภานักเรีียนได้ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2559 ณ โดมพลศึกษา
 • IMG 1653

  IMG 1653

 • IMG 1656

  IMG 1656

 • IMG 1659

  IMG 1659

 • IMG 1661

  IMG 1661

 • IMG 1655

  IMG 1655

 • IMG 1662

  IMG 1662

 • IMG 1664

  IMG 1664

 • IMG 1667

  IMG 1667

 • IMG 1671

  IMG 1671

 • IMG 1669

  IMG 1669

 • IMG 1672

  IMG 1672

 • IMG 1673

  IMG 1673

 • IMG 1675

  IMG 1675

 • IMG 1679

  IMG 1679

 • IMG 1678

  IMG 1678

 • IMG 1676

  IMG 1676

 • IMG 1681

  IMG 1681

 • IMG 1682

  IMG 1682

 • IMG 1683

  IMG 1683

 • IMG 1684

  IMG 1684

 • IMG 1685

  IMG 1685

 • IMG 1687

  IMG 1687

 • IMG 1691

  IMG 1691

 • IMG 1689

  IMG 1689

 • IMG 1688

  IMG 1688

 • IMG 1690

  IMG 1690

 • IMG 1694

  IMG 1694

 • IMG 1692

  IMG 1692

 • IMG 1693

  IMG 1693

 • IMG 1695

  IMG 1695

 • IMG 1696

  IMG 1696

 • IMG 1698

  IMG 1698

 • IMG 1697

  IMG 1697

 • IMG 1699

  IMG 1699

 • IMG 1701

  IMG 1701

 • IMG 1702

  IMG 1702

 • IMG 1703

  IMG 1703

 • IMG 1704

  IMG 1704

 • IMG 1700

  IMG 1700

 • IMG 1705

  IMG 1705

 • IMG 1712

  IMG 1712

 • IMG 1713

  IMG 1713

 • IMG 1711

  IMG 1711

 • IMG 1714

  IMG 1714

 • IMG 1716

  IMG 1716

 • IMG 1715

  IMG 1715

 • IMG 1720

  IMG 1720

 • IMG 1718

  IMG 1718

 • IMG 1721

  IMG 1721

 • IMG 1722

  IMG 1722

 • IMG 1723

  IMG 1723

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends