งานมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2559

23 กันยายน 2559 คณะกรรมการสภานักเรีียนได้ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2559 ณ โดมพลศึกษา
 • IMG 1803

  IMG 1803

 • IMG 1804

  IMG 1804

 • IMG 1811

  IMG 1811

 • IMG 1814

  IMG 1814

 • IMG 1813

  IMG 1813

 • IMG 1815

  IMG 1815

 • IMG 1816

  IMG 1816

 • IMG 1817

  IMG 1817

 • IMG 1819

  IMG 1819

 • IMG 1818

  IMG 1818

 • IMG 1822

  IMG 1822

 • IMG 1830

  IMG 1830

 • IMG 1831

  IMG 1831

 • IMG 1833

  IMG 1833

 • IMG 1834

  IMG 1834

 • IMG 1821

  IMG 1821

 • IMG 1836

  IMG 1836

 • IMG 1837

  IMG 1837

 • IMG 1842

  IMG 1842

 • IMG 1843

  IMG 1843

 • IMG 1839

  IMG 1839

 • IMG 1848

  IMG 1848

 • IMG 1840

  IMG 1840

 • IMG 1849

  IMG 1849

 • IMG 1852

  IMG 1852

 • IMG 1851

  IMG 1851

 • IMG 1853

  IMG 1853

 • IMG 1850

  IMG 1850

 • IMG 1854

  IMG 1854

 • IMG 1856

  IMG 1856

 • IMG 1859

  IMG 1859

 • IMG 1857

  IMG 1857

 • IMG 1860

  IMG 1860

 • IMG 1862

  IMG 1862

 • IMG 1863

  IMG 1863

 • IMG 1861

  IMG 1861

 • IMG 1866

  IMG 1866

 • IMG 1865

  IMG 1865

 • IMG 1867

  IMG 1867

 • IMG 1869

  IMG 1869

 • IMG 1871

  IMG 1871

 • IMG 1874

  IMG 1874

 • IMG 1872

  IMG 1872

 • IMG 1876

  IMG 1876

 • IMG 1878

  IMG 1878

 • IMG 1877

  IMG 1877

 • IMG 1879

  IMG 1879

 • IMG 1880

  IMG 1880

 • IMG 1881

  IMG 1881

 • IMG 1883

  IMG 1883

 • IMG 1884

  IMG 1884

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends