กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

โรงเรียนสุรวิทยาคารได้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมถพปีที่ 89 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
 • DSC 2036

  DSC 2036

 • DSC 2032

  DSC 2032

 • DSC 2037

  DSC 2037

 • DSC 2035

  DSC 2035

 • DSC 2033

  DSC 2033

 • DSC 2039

  DSC 2039

 • DSC 2040

  DSC 2040

 • DSC 2041

  DSC 2041

 • DSC 2042

  DSC 2042

 • DSC 2045

  DSC 2045

 • DSC 2048

  DSC 2048

 • DSC 2046

  DSC 2046

 • DSC 2051

  DSC 2051

 • DSC 2055

  DSC 2055

 • DSC 2053

  DSC 2053

 • DSC 2064

  DSC 2064

 • DSC 2061

  DSC 2061

 • DSC 2058

  DSC 2058

 • DSC 2065

  DSC 2065

 • DSC 2068

  DSC 2068

 • DSC 2069

  DSC 2069

 • DSC 2072

  DSC 2072

 • DSC 2073

  DSC 2073

 • DSC 2074

  DSC 2074

 • DSC 2075

  DSC 2075

 • DSC 2076

  DSC 2076

 • DSC 2077

  DSC 2077

 • DSC 2081

  DSC 2081

 • DSC 2084

  DSC 2084

 • DSC 2082

  DSC 2082

 • DSC 2086

  DSC 2086

 • DSC 2087

  DSC 2087

 • DSC 2088

  DSC 2088

 • DSC 2092

  DSC 2092

 • DSC 2094

  DSC 2094

 • DSC 2089

  DSC 2089

 • DSC 2093

  DSC 2093

 • DSC 2095

  DSC 2095

 • DSC 2100

  DSC 2100

 • DSC 2096

  DSC 2096

 • DSC 2098

  DSC 2098

 • DSC 2102

  DSC 2102

 • DSC 2105

  DSC 2105

 • DSC 2107

  DSC 2107

 • DSC 2111

  DSC 2111

 • DSC 2112

  DSC 2112

 • DSC 2114

  DSC 2114

 • DSC 2113

  DSC 2113

 • DSC 2115

  DSC 2115

 • DSC 2116

  DSC 2116

 • DSC 2117

  DSC 2117

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends