ประเมิน "รางวัลสถานศึกษาพอเพียง"

วันที่ 20 กันยายน 2560 กิจกรรมรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินสภาพจริงในการคัดกรอง "รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล) ปี 2560 ระดับภูมิภาค รอบที่2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากจังหวัดเลย ภายใต้กลุ่มยุวสถิรคุณ และศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • IMG 1003

  IMG 1003

 • IMG 1005

  IMG 1005

 • IMG 1008

  IMG 1008

 • IMG 1009

  IMG 1009

 • IMG 1010

  IMG 1010

 • IMG 1011

  IMG 1011

 • IMG 1014

  IMG 1014

 • IMG 1017

  IMG 1017

 • IMG 1016

  IMG 1016

 • IMG 1015

  IMG 1015

 • IMG 1018

  IMG 1018

 • IMG 1019

  IMG 1019

 • IMG 1023

  IMG 1023

 • IMG 1021

  IMG 1021

 • IMG 1022

  IMG 1022

 • IMG 1025

  IMG 1025

 • IMG 1024

  IMG 1024

 • IMG 1028

  IMG 1028

 • IMG 1026

  IMG 1026

 • IMG 1031

  IMG 1031

 • IMG 1032

  IMG 1032

 • IMG 1034

  IMG 1034

 • IMG 1037

  IMG 1037

 • IMG 1038

  IMG 1038

 • IMG 1041

  IMG 1041

 • IMG 1040

  IMG 1040

 • IMG 1039

  IMG 1039

 • IMG 1042

  IMG 1042

 • IMG 1043

  IMG 1043

 • IMG 1046

  IMG 1046

 • IMG 1044

  IMG 1044

 • IMG 1045

  IMG 1045

 • IMG 1047

  IMG 1047

 • IMG 1048

  IMG 1048

 • IMG 1049

  IMG 1049

 • IMG 1051

  IMG 1051

 • IMG 1050

  IMG 1050

 • IMG 1052

  IMG 1052

 • IMG 1053

  IMG 1053

 • IMG 1054

  IMG 1054

 • IMG 1055

  IMG 1055

 • IMG 1056

  IMG 1056

 • IMG 1058

  IMG 1058

 • IMG 1057

  IMG 1057

 • IMG 1059

  IMG 1059

 • IMG 1061

  IMG 1061

 • IMG 1060

  IMG 1060

 • IMG 1062

  IMG 1062

 • IMG 1063

  IMG 1063

 • IMG 1064

  IMG 1064

 • IMG 1065

  IMG 1065

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends