ประเมิน "รางวัลสถานศึกษาพอเพียง"

วันที่ 20 กันยายน 2560 กิจกรรมรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินสภาพจริงในการคัดกรอง "รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล) ปี 2560 ระดับภูมิภาค รอบที่2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากจังหวัดเลย ภายใต้กลุ่มยุวสถิรคุณ และศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • IMG 1268

  IMG 1268

 • IMG 1269

  IMG 1269

 • IMG 1273

  IMG 1273

 • IMG 1274

  IMG 1274

 • IMG 1275

  IMG 1275

 • IMG 1276

  IMG 1276

 • IMG 1277

  IMG 1277

 • IMG 1279

  IMG 1279

 • IMG 1278

  IMG 1278

 • IMG 1280

  IMG 1280

 • IMG 1281

  IMG 1281

 • IMG 1282

  IMG 1282

 • IMG 1283

  IMG 1283

 • IMG 1284

  IMG 1284

 • IMG 1286

  IMG 1286

 • IMG 1287

  IMG 1287

 • IMG 1288

  IMG 1288

 • IMG 1289

  IMG 1289

 • IMG 1290

  IMG 1290

 • IMG 1292

  IMG 1292

 • IMG 1294

  IMG 1294

 • IMG 1295

  IMG 1295

 • IMG 1296

  IMG 1296

 • IMG 1297

  IMG 1297

 • IMG 1298

  IMG 1298

 • IMG 1300

  IMG 1300

 • IMG 1299

  IMG 1299

 • IMG 1301

  IMG 1301

 • IMG 1303

  IMG 1303

 • IMG 1304

  IMG 1304

 • IMG 1302

  IMG 1302

 • IMG 1306

  IMG 1306

 • IMG 1305

  IMG 1305

 • IMG 1307

  IMG 1307

 • IMG 1309

  IMG 1309

 • IMG 1308

  IMG 1308

 • IMG 1311

  IMG 1311

 • IMG 1310

  IMG 1310

 • IMG 1312

  IMG 1312

 • IMG 1314

  IMG 1314

 • IMG 1313

  IMG 1313

 • IMG 1315

  IMG 1315

 • IMG 1316

  IMG 1316

 • IMG 1318

  IMG 1318

 • IMG 1317

  IMG 1317

 • IMG 1319

  IMG 1319

 • IMG 1320

  IMG 1320

 • IMG 1321

  IMG 1321

 • IMG 1322

  IMG 1322

 • IMG 1323

  IMG 1323

 • IMG 1324

  IMG 1324

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends