ประเมิน "รางวัลสถานศึกษาพอเพียง"

วันที่ 20 กันยายน 2560 กิจกรรมรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินสภาพจริงในการคัดกรอง "รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล) ปี 2560 ระดับภูมิภาค รอบที่2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากจังหวัดเลย ภายใต้กลุ่มยุวสถิรคุณ และศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 1565

  DSC 1565

 • DSC 1573

  DSC 1573

 • DSC 1566

  DSC 1566

 • DSC 1570

  DSC 1570

 • DSC 1567

  DSC 1567

 • DSC 1574

  DSC 1574

 • DSC 1575

  DSC 1575

 • DSC 1576

  DSC 1576

 • DSC 1579

  DSC 1579

 • DSC 1578

  DSC 1578

 • DSC 1580

  DSC 1580

 • DSC 1583

  DSC 1583

 • DSC 1585

  DSC 1585

 • DSC 1587

  DSC 1587

 • DSC 1589

  DSC 1589

 • DSC 1591

  DSC 1591

 • DSC 1590

  DSC 1590

 • DSC 1592

  DSC 1592

 • DSC 1593

  DSC 1593

 • DSC 1594

  DSC 1594

 • DSC 1595

  DSC 1595

 • DSC 1596

  DSC 1596

 • DSC 1597

  DSC 1597

 • DSC 1598

  DSC 1598

 • DSC 1600

  DSC 1600

 • DSC 1602

  DSC 1602

 • DSC 1603

  DSC 1603

 • DSC 1605

  DSC 1605

 • DSC 1607

  DSC 1607

 • DSC 1608

  DSC 1608

 • DSC 1609

  DSC 1609

 • DSC 1610

  DSC 1610

 • DSC 1611

  DSC 1611

 • DSC 1614

  DSC 1614

 • DSC 1613

  DSC 1613

 • DSC 1617

  DSC 1617

 • DSC 1618

  DSC 1618

 • DSC 1619

  DSC 1619

 • DSC 1621

  DSC 1621

 • DSC 1623

  DSC 1623

 • DSC 1625

  DSC 1625

 • DSC 1628

  DSC 1628

 • DSC 1629

  DSC 1629

 • DSC 1632

  DSC 1632

 • DSC 1631

  DSC 1631

 • DSC 1645

  DSC 1645

 • DSC 1647

  DSC 1647

 • DSC 1648

  DSC 1648

 • DSC 1650

  DSC 1650

 • DSC 1652

  DSC 1652

 • DSC 1653

  DSC 1653

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends