ประเมิน "รางวัลสถานศึกษาพอเพียง"

วันที่ 20 กันยายน 2560 กิจกรรมรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินสภาพจริงในการคัดกรอง "รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล) ปี 2560 ระดับภูมิภาค รอบที่2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากจังหวัดเลย ภายใต้กลุ่มยุวสถิรคุณ และศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 1656

  DSC 1656

 • DSC 1657

  DSC 1657

 • DSC 1659

  DSC 1659

 • DSC 1662

  DSC 1662

 • DSC 1664

  DSC 1664

 • DSC 1667

  DSC 1667

 • DSC 1668

  DSC 1668

 • DSC 1669

  DSC 1669

 • DSC 1670

  DSC 1670

 • DSC 1674

  DSC 1674

 • DSC 1675

  DSC 1675

 • DSC 1676

  DSC 1676

 • DSC 1678

  DSC 1678

 • DSC 1680

  DSC 1680

 • DSC 1683

  DSC 1683

 • DSC 1684

  DSC 1684

 • DSC 1687

  DSC 1687

 • DSC 1688

  DSC 1688

 • DSC 1690

  DSC 1690

 • DSC 1692

  DSC 1692

 • DSC 1693

  DSC 1693

 • DSC 1695

  DSC 1695

 • DSC 1696

  DSC 1696

 • DSC 1701

  DSC 1701

 • DSC 1703

  DSC 1703

 • DSC 1705

  DSC 1705

 • DSC 1706

  DSC 1706

 • DSC 1707

  DSC 1707

 • DSC 1709

  DSC 1709

 • DSC 1711

  DSC 1711

 • DSC 1712

  DSC 1712

 • DSC 1710

  DSC 1710

 • DSC 1713

  DSC 1713

 • DSC 1714

  DSC 1714

 • DSC 1715

  DSC 1715

 • DSC 1716

  DSC 1716

 • DSC 1719

  DSC 1719

 • DSC 1721

  DSC 1721

 • DSC 1723

  DSC 1723

 • DSC 1726

  DSC 1726

 • DSC 1725

  DSC 1725

 • DSC 1727

  DSC 1727

 • DSC 1728

  DSC 1728

 • DSC 1730

  DSC 1730

 • DSC 1515

  DSC 1515

 • DSC 1516

  DSC 1516

 • DSC 1517

  DSC 1517

 • DSC 1518

  DSC 1518

 • DSC 1519

  DSC 1519

 • DSC 1520

  DSC 1520

 • DSC 1521

  DSC 1521

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends