คณะกรรมการประเมิน OBECQA

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินคุณภาพ OBECQA ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับ ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 0855

  DSC 0855

 • DSC 0857

  DSC 0857

 • DSC 0856

  DSC 0856

 • DSC 0858

  DSC 0858

 • DSC 0854

  DSC 0854

 • DSC 0859

  DSC 0859

 • DSC 0860

  DSC 0860

 • DSC 0861

  DSC 0861

 • DSC 0862

  DSC 0862

 • DSC 0863

  DSC 0863

 • DSC 0865

  DSC 0865

 • DSC 0867

  DSC 0867

 • DSC 0868

  DSC 0868

 • DSC 0869

  DSC 0869

 • DSC 0870

  DSC 0870

 • DSC 0871

  DSC 0871

 • DSC 0872

  DSC 0872

 • DSC 0873

  DSC 0873

 • DSC 0874

  DSC 0874

 • DSC 0875

  DSC 0875

 • DSC 0878

  DSC 0878

 • DSC 0876

  DSC 0876

 • DSC 0879

  DSC 0879

 • DSC 0880

  DSC 0880

 • DSC 0881

  DSC 0881

 • DSC 0883

  DSC 0883

 • DSC 0884

  DSC 0884

 • DSC 0886

  DSC 0886

 • DSC 0887

  DSC 0887

 • DSC 0888

  DSC 0888

 • DSC 0890

  DSC 0890

 • DSC 0889

  DSC 0889

 • DSC 0891

  DSC 0891

 • DSC 0892

  DSC 0892

 • DSC 0894

  DSC 0894

 • DSC 0895

  DSC 0895

 • DSC 0897

  DSC 0897

 • DSC 0898

  DSC 0898

 • DSC 0899

  DSC 0899

 • DSC 0900

  DSC 0900

 • DSC 0903

  DSC 0903

 • DSC 0904

  DSC 0904

 • DSC 0905

  DSC 0905

 • DSC 0906

  DSC 0906

 • DSC 0907

  DSC 0907

 • DSC 0908

  DSC 0908

 • DSC 0910

  DSC 0910

 • DSC 0909

  DSC 0909

 • DSC 0911

  DSC 0911

 • DSC 0914

  DSC 0914

 • DSC 0916

  DSC 0916

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends