คณะกรรมการประเมิน OBECQA

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินคุณภาพ OBECQA ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับ ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 0917

  DSC 0917

 • DSC 0919

  DSC 0919

 • DSC 0920

  DSC 0920

 • DSC 0921

  DSC 0921

 • DSC 0922

  DSC 0922

 • DSC 0923

  DSC 0923

 • DSC 0924

  DSC 0924

 • DSC 0926

  DSC 0926

 • DSC 0925

  DSC 0925

 • DSC 0929

  DSC 0929

 • DSC 0930

  DSC 0930

 • DSC 0932

  DSC 0932

 • DSC 0934

  DSC 0934

 • DSC 0936

  DSC 0936

 • DSC 0937

  DSC 0937

 • DSC 0938

  DSC 0938

 • DSC 0939

  DSC 0939

 • DSC 0941

  DSC 0941

 • DSC 0942

  DSC 0942

 • DSC 0944

  DSC 0944

 • DSC 0943

  DSC 0943

 • DSC 0945

  DSC 0945

 • DSC 0946

  DSC 0946

 • DSC 0947

  DSC 0947

 • DSC 0948

  DSC 0948

 • DSC 0949

  DSC 0949

 • DSC 0950

  DSC 0950

 • DSC 0951

  DSC 0951

 • DSC 0952

  DSC 0952

 • DSC 0954

  DSC 0954

 • DSC 0956

  DSC 0956

 • DSC 0955

  DSC 0955

 • DSC 0958

  DSC 0958

 • DSC 0960

  DSC 0960

 • DSC 0962

  DSC 0962

 • DSC 0961

  DSC 0961

 • DSC 0963

  DSC 0963

 • DSC 0964

  DSC 0964

 • DSC 0965

  DSC 0965

 • DSC 0968

  DSC 0968

 • DSC 0969

  DSC 0969

 • DSC 0970

  DSC 0970

 • DSC 0971

  DSC 0971

 • DSC 0972

  DSC 0972

 • DSC 0974

  DSC 0974

 • DSC 0975

  DSC 0975

 • DSC 0976

  DSC 0976

 • DSC 0977

  DSC 0977

 • DSC 0979

  DSC 0979

 • DSC 0980

  DSC 0980

 • DSC 0981

  DSC 0981

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends