คณะกรรมการประเมิน OBECQA

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินคุณภาพ OBECQA ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับ ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 0982

  DSC 0982

 • DSC 0983

  DSC 0983

 • DSC 0984

  DSC 0984

 • DSC 0985

  DSC 0985

 • DSC 0987

  DSC 0987

 • DSC 0986

  DSC 0986

 • DSC 0988

  DSC 0988

 • DSC 0989

  DSC 0989

 • DSC 0990

  DSC 0990

 • DSC 0991

  DSC 0991

 • DSC 0992

  DSC 0992

 • DSC 0995

  DSC 0995

 • DSC 0997

  DSC 0997

 • DSC 0998

  DSC 0998

 • DSC 0999

  DSC 0999

 • DSC 1000

  DSC 1000

 • DSC 1001

  DSC 1001

 • DSC 1003

  DSC 1003

 • DSC 1004

  DSC 1004

 • DSC 1002

  DSC 1002

 • DSC 1005

  DSC 1005

 • DSC 1006

  DSC 1006

 • DSC 1008

  DSC 1008

 • DSC 1007

  DSC 1007

 • DSC 1009

  DSC 1009

 • DSC 1010

  DSC 1010

 • DSC 1011

  DSC 1011

 • DSC 1012

  DSC 1012

 • DSC 1013

  DSC 1013

 • DSC 1014

  DSC 1014

 • DSC 1015

  DSC 1015

 • DSC 1016

  DSC 1016

 • DSC 1018

  DSC 1018

 • DSC 1017

  DSC 1017

 • DSC 1019

  DSC 1019

 • DSC 1020

  DSC 1020

 • DSC 1021

  DSC 1021

 • DSC 1022

  DSC 1022

 • DSC 1026

  DSC 1026

 • DSC 1025

  DSC 1025

 • DSC 1028

  DSC 1028

 • DSC 1027

  DSC 1027

 • DSC 1031

  DSC 1031

 • DSC 1029

  DSC 1029

 • DSC 1032

  DSC 1032

 • DSC 1033

  DSC 1033

 • DSC 1034

  DSC 1034

 • DSC 1035

  DSC 1035

 • DSC 1038

  DSC 1038

 • DSC 1039

  DSC 1039

 • DSC 1041

  DSC 1041

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends