คณะกรรมการประเมิน OBECQA

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินคุณภาพ OBECQA ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับ ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 1241

  DSC 1241

 • DSC 1242

  DSC 1242

 • DSC 1243

  DSC 1243

 • DSC 1245

  DSC 1245

 • DSC 1244

  DSC 1244

 • DSC 1246

  DSC 1246

 • DSC 1247

  DSC 1247

 • DSC 1248

  DSC 1248

 • DSC 1249

  DSC 1249

 • DSC 1250

  DSC 1250

 • DSC 1251

  DSC 1251

 • DSC 1253

  DSC 1253

 • DSC 1254

  DSC 1254

 • DSC 1258

  DSC 1258

 • DSC 1259

  DSC 1259

 • DSC 1257

  DSC 1257

 • DSC 1264

  DSC 1264

 • DSC 1266

  DSC 1266

 • DSC 1267

  DSC 1267

 • DSC 1269

  DSC 1269

 • DSC 1268

  DSC 1268

 • DSC 1270

  DSC 1270

 • DSC 1271

  DSC 1271

 • DSC 1272

  DSC 1272

 • DSC 1274

  DSC 1274

 • DSC 1273

  DSC 1273

 • DSC 1275

  DSC 1275

 • DSC 1276

  DSC 1276

 • DSC 1277

  DSC 1277

 • DSC 1278

  DSC 1278

 • DSC 1279

  DSC 1279

 • DSC 1280

  DSC 1280

 • DSC 1282

  DSC 1282

 • DSC 1286

  DSC 1286

 • DSC 1285

  DSC 1285

 • DSC 1287

  DSC 1287

 • DSC 1291

  DSC 1291

 • DSC 1292

  DSC 1292

 • DSC 1294

  DSC 1294

 • DSC 1295

  DSC 1295

 • DSC 1296

  DSC 1296

 • DSC 1300

  DSC 1300

 • DSC 1299

  DSC 1299

 • DSC 1302

  DSC 1302

 • DSC 1301

  DSC 1301

 • DSC 1304

  DSC 1304

 • DSC 1305

  DSC 1305

 • DSC 1307

  DSC 1307

 • DSC 1319

  DSC 1319

 • DSC 1320

  DSC 1320

 • DSC 1323

  DSC 1323

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends