พิธีย้ายศาลพระพรหม และศาลเจ้าแม่สุระ

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลาฤกษ์ 07:49 ถึง 10:59 ได้ทำพิธีตอกไม้มงคลใต้ฐานศาลพระพรหมและศาลพระภูมิเจ้าที่ แล้วทำการอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อมาประดิษฐาน ณ ศาลพระภูมิ และอันเชิญพระพรหมและเจ้าแม่สุระ จากศาลเก่ามายังศาลใหม่
 • IMG 0001

  IMG 0001

 • IMG 0002

  IMG 0002

 • IMG 0005

  IMG 0005

 • IMG 0003

  IMG 0003

 • IMG 0006

  IMG 0006

 • IMG 0007

  IMG 0007

 • IMG 0008

  IMG 0008

 • IMG 0009

  IMG 0009

 • IMG 0010

  IMG 0010

 • IMG 0011

  IMG 0011

 • IMG 0013

  IMG 0013

 • IMG 0012

  IMG 0012

 • IMG 0014

  IMG 0014

 • IMG 0015

  IMG 0015

 • IMG 0016

  IMG 0016

 • IMG 0017

  IMG 0017

 • IMG 0018

  IMG 0018

 • IMG 0019

  IMG 0019

 • IMG 0020

  IMG 0020

 • IMG 0021

  IMG 0021

 • IMG 0022

  IMG 0022

 • IMG 0024

  IMG 0024

 • IMG 0023

  IMG 0023

 • IMG 0025

  IMG 0025

 • IMG 0026

  IMG 0026

 • IMG 0027

  IMG 0027

 • IMG 0028

  IMG 0028

 • IMG 0030

  IMG 0030

 • IMG 0029

  IMG 0029

 • IMG 0031

  IMG 0031

 • IMG 0032

  IMG 0032

 • IMG 0033

  IMG 0033

 • IMG 0034

  IMG 0034

 • IMG 0035

  IMG 0035

 • IMG 0036

  IMG 0036

 • IMG 0037

  IMG 0037

 • IMG 0038

  IMG 0038

 • IMG 0039

  IMG 0039

 • IMG 0040

  IMG 0040

 • IMG 0041

  IMG 0041

 • IMG 0042

  IMG 0042

 • IMG 0043

  IMG 0043

 • IMG 0044

  IMG 0044

 • IMG 0045

  IMG 0045

 • IMG 0046

  IMG 0046

 • IMG 0047

  IMG 0047

 • IMG 0048

  IMG 0048

 • IMG 0049

  IMG 0049

 • IMG 0050

  IMG 0050

 • IMG 0052

  IMG 0052

 • IMG 0051

  IMG 0051

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends