30-มิ.ย.-พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ สุรวิทยาคาร

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสุรวิทยาคารจัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
 • DSC 0741

  DSC 0741

 • DSC 0745

  DSC 0745

 • DSC 0738

  DSC 0738

 • DSC 0747

  DSC 0747

 • DSC 0749

  DSC 0749

 • DSC 0751

  DSC 0751

 • DSC 0755

  DSC 0755

 • DSC 0754

  DSC 0754

 • DSC 0758

  DSC 0758

 • DSC 0757

  DSC 0757

 • DSC 0756

  DSC 0756

 • DSC 0760

  DSC 0760

 • DSC 0763

  DSC 0763

 • DSC 0761

  DSC 0761

 • DSC 0765

  DSC 0765

 • DSC 0767

  DSC 0767

 • DSC 0764

  DSC 0764

 • DSC 0766

  DSC 0766

 • DSC 0759

  DSC 0759

 • DSC 0768

  DSC 0768

 • DSC 0770

  DSC 0770

 • DSC 0771

  DSC 0771

 • DSC 0772

  DSC 0772

 • DSC 0773

  DSC 0773

 • DSC 0774

  DSC 0774

 • DSC 0775

  DSC 0775

 • DSC 0776

  DSC 0776

 • DSC 0777

  DSC 0777

 • DSC 0778

  DSC 0778

 • DSC 0781

  DSC 0781

 • DSC 0784

  DSC 0784

 • DSC 0779

  DSC 0779

 • DSC 0787

  DSC 0787

 • DSC 0786

  DSC 0786

 • DSC 0788

  DSC 0788

 • DSC 0790

  DSC 0790

 • DSC 0792

  DSC 0792

 • DSC 0793

  DSC 0793

 • DSC 0802

  DSC 0802

 • DSC 0816

  DSC 0816

 • DSC 0820

  DSC 0820

 • DSC 0825

  DSC 0825

 • DSC 0827

  DSC 0827

 • DSC 0828

  DSC 0828

 • DSC 0832

  DSC 0832

 • DSC 0830

  DSC 0830

 • DSC 0833

  DSC 0833

 • DSC 0808

  DSC 0808

 • DSC 0843

  DSC 0843

 • DSC 0877

  DSC 0877

 • DSC 0878

  DSC 0878

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends