โครงการรณรงค์การย้ายถิ่นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

 • DSC 0890

  DSC 0890

 • DSC 0893

  DSC 0893

 • DSC 0891

  DSC 0891

 • DSC 0895

  DSC 0895

 • DSC 0892

  DSC 0892

 • DSC 0898

  DSC 0898

 • DSC 0897

  DSC 0897

 • DSC 0896

  DSC 0896

 • DSC 0899

  DSC 0899

 • DSC 0900

  DSC 0900

 • DSC 0903

  DSC 0903

 • DSC 0906

  DSC 0906

 • DSC 0907

  DSC 0907

 • DSC 0908

  DSC 0908

 • DSC 0909

  DSC 0909

 • DSC 0921

  DSC 0921

 • DSC 0925

  DSC 0925

 • DSC 0908

  DSC 0908

 • DSC 0901

  DSC 0901

 • DSC 0887

  DSC 0887

 • DSC 0888

  DSC 0888

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends