การนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ตามมาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

มาตรการเพื่อการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ 7 มาตรการ ซึ่งกำหนดร่วมกันโดยกรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่)
 • DSC 0471

  DSC 0471

 • DSC 0461

  DSC 0461

 • DSC 0475

  DSC 0475

 • DSC 0480

  DSC 0480

 • DSC 0486

  DSC 0486

 • DSC 0487

  DSC 0487

 • DSC 0494

  DSC 0494

 • DSC 0495

  DSC 0495

 • DSC 0499

  DSC 0499

 • DSC 0509

  DSC 0509

 • DSC 0521

  DSC 0521

 • DSC 0528

  DSC 0528

 • DSC 0539

  DSC 0539

 • DSC 0542

  DSC 0542

 • DSC 0541

  DSC 0541

 • DSC 0544

  DSC 0544

 • DSC 0549

  DSC 0549

 • DSC 0570

  DSC 0570

 • DSC 0557

  DSC 0557

 • DSC 0461

  DSC 0461

 • DSC 0471

  DSC 0471

 • DSC 0460

  DSC 0460

 • DSC 0469

  DSC 0469

 • DSC 0467

  DSC 0467

 • DSC 0473

  DSC 0473

 • DSC 0478

  DSC 0478

 • DSC 0475

  DSC 0475

 • DSC 0480

  DSC 0480

 • DSC 0483

  DSC 0483

 • DSC 0486

  DSC 0486

 • DSC 0487

  DSC 0487

 • DSC 0494

  DSC 0494

 • DSC 0495

  DSC 0495

 • DSC 0496

  DSC 0496

 • DSC 0499

  DSC 0499

 • DSC 0502

  DSC 0502

 • DSC 0504

  DSC 0504

 • DSC 0509

  DSC 0509

 • DSC 0511

  DSC 0511

 • DSC 0517

  DSC 0517

 • DSC 0521

  DSC 0521

 • DSC 0522

  DSC 0522

 • DSC 0523

  DSC 0523

 • DSC 0528

  DSC 0528

 • DSC 0530

  DSC 0530

 • DSC 0537

  DSC 0537

 • DSC 0539

  DSC 0539

 • DSC 0541

  DSC 0541

 • DSC 0542

  DSC 0542

 • DSC 0544

  DSC 0544

 • DSC 0549

  DSC 0549

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends