การนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ตามมาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

มาตรการเพื่อการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ 7 มาตรการ ซึ่งกำหนดร่วมกันโดยกรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่)
  • DSC 0557

    DSC 0557

  • DSC 0570

    DSC 0570

  • DSC 0573

    DSC 0573

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends