อบรมหลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน

อบรมหลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน (Mindfulness in school:MIS) ในโครงการยกระดับสุขภาพในโรงเรียนเพื่อเป็นรากฐานการศึกษาจังหวัด
 • DSC 0937

  DSC 0937

 • DSC 0933

  DSC 0933

 • DSC 0936

  DSC 0936

 • DSC 0935

  DSC 0935

 • DSC 0934

  DSC 0934

 • DSC 0938

  DSC 0938

 • DSC 0940

  DSC 0940

 • DSC 0941

  DSC 0941

 • DSC 0939

  DSC 0939

 • DSC 0942

  DSC 0942

 • DSC 0944

  DSC 0944

 • DSC 0943

  DSC 0943

 • DSC 0946

  DSC 0946

 • DSC 0947

  DSC 0947

 • DSC 0945

  DSC 0945

 • DSC 0948

  DSC 0948

 • DSC 0949

  DSC 0949

 • DSC 0950

  DSC 0950

 • DSC 0951

  DSC 0951

 • DSC 0952

  DSC 0952

 • DSC 0953

  DSC 0953

 • DSC 0954

  DSC 0954

 • DSC 0955

  DSC 0955

 • DSC 0957

  DSC 0957

 • DSC 0958

  DSC 0958

 • DSC 0960

  DSC 0960

 • DSC 0956

  DSC 0956

 • DSC 0959

  DSC 0959

 • DSC 0961

  DSC 0961

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends