กิจกรรมพ่อดีเด่น ลูกกตัญญู 2560

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ "พ่อดีเด่น ลูกกตัญญู" ประจำปีการศึกษา 2560
 • DSC 7188

  DSC 7188

 • DSC 7192

  DSC 7192

 • DSC 7191

  DSC 7191

 • DSC 7194

  DSC 7194

 • DSC 7189

  DSC 7189

 • DSC 7202

  DSC 7202

 • DSC 7197

  DSC 7197

 • DSC 7206

  DSC 7206

 • DSC 7207

  DSC 7207

 • DSC 7209

  DSC 7209

 • DSC 7211

  DSC 7211

 • DSC 7219

  DSC 7219

 • DSC 7220

  DSC 7220

 • DSC 7226

  DSC 7226

 • DSC 7225

  DSC 7225

 • DSC 7271

  DSC 7271

 • DSC 7273

  DSC 7273

 • DSC 7289

  DSC 7289

 • DSC 7290

  DSC 7290

 • DSC 7292

  DSC 7292

 • DSC 7296

  DSC 7296

 • DSC 7295

  DSC 7295

 • DSC 7268

  DSC 7268

 • DSC 7298

  DSC 7298

 • DSC 7229

  DSC 7229

 • DSC 7230

  DSC 7230

 • DSC 7231

  DSC 7231

 • DSC 7233

  DSC 7233

 • DSC 7234

  DSC 7234

 • DSC 7236

  DSC 7236

 • DSC 7237

  DSC 7237

 • DSC 7239

  DSC 7239

 • DSC 7240

  DSC 7240

 • DSC 7241

  DSC 7241

 • DSC 7243

  DSC 7243

 • DSC 7242

  DSC 7242

 • DSC 7216

  DSC 7216

 • DSC 7244

  DSC 7244

 • DSC 7245

  DSC 7245

 • DSC 7246

  DSC 7246

 • DSC 7247

  DSC 7247

 • DSC 7248

  DSC 7248

 • DSC 7249

  DSC 7249

 • DSC 7250

  DSC 7250

 • DSC 7251

  DSC 7251

 • DSC 7258

  DSC 7258

 • DSC 7259

  DSC 7259

 • DSC 7261

  DSC 7261

 • DSC 7260

  DSC 7260

 • DSC 7262

  DSC 7262

 • DSC 7263

  DSC 7263

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends