ศึกษาดูงานการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสุรวิทยาคารไปศึกษาดูงานการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 • DSC 0269

  DSC 0269

 • DSC 0270

  DSC 0270

 • DSC 0281

  DSC 0281

 • DSC 0275

  DSC 0275

 • DSC 0276

  DSC 0276

 • DSC 0320

  DSC 0320

 • DSC 0325

  DSC 0325

 • DSC 0322

  DSC 0322

 • DSC 0328

  DSC 0328

 • DSC 0327

  DSC 0327

 • DSC 0333

  DSC 0333

 • DSC 0331

  DSC 0331

 • DSC 0326

  DSC 0326

 • DSC 0335

  DSC 0335

 • DSC 0340

  DSC 0340

 • DSC 0337

  DSC 0337

 • DSC 0342

  DSC 0342

 • DSC 0346

  DSC 0346

 • DSC 0344

  DSC 0344

 • DSC 0341

  DSC 0341

 • DSC 0343

  DSC 0343

 • DSC 0348

  DSC 0348

 • DSC 0350

  DSC 0350

 • DSC 0352

  DSC 0352

 • DSC 0354

  DSC 0354

 • DSC 0355

  DSC 0355

 • DSC 0357

  DSC 0357

 • DSC 0359

  DSC 0359

 • DSC 0358

  DSC 0358

 • DSC 0364

  DSC 0364

 • DSC 0362

  DSC 0362

 • DSC 0366

  DSC 0366

 • DSC 0377

  DSC 0377

 • DSC 0378

  DSC 0378

 • DSC 0374

  DSC 0374

 • DSC 0383

  DSC 0383

 • DSC 0380

  DSC 0380

 • DSC 0382

  DSC 0382

 • DSC 0386

  DSC 0386

 • DSC 0387

  DSC 0387

 • DSC 0388

  DSC 0388

 • DSC 0395

  DSC 0395

 • DSC 0389

  DSC 0389

 • DSC 0407

  DSC 0407

 • DSC 0390

  DSC 0390

 • DSC 0404

  DSC 0404

 • DSC 0411

  DSC 0411

 • DSC 0422

  DSC 0422

 • DSC 0412

  DSC 0412

 • DSC 0423

  DSC 0423

 • DSC 0424

  DSC 0424

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends