โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 -2/10 ณ หอประชุมรวมน้ำใจโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยทีมวิทยากรแอลเอส
 • IMG 7081

  IMG 7081

 • IMG 7077

  IMG 7077

 • IMG 7062

  IMG 7062

 • IMG 7064

  IMG 7064

 • IMG 7063

  IMG 7063

 • IMG 7066

  IMG 7066

 • IMG 7065

  IMG 7065

 • IMG 7067

  IMG 7067

 • IMG 7071

  IMG 7071

 • IMG 7072

  IMG 7072

 • IMG 7073

  IMG 7073

 • IMG 7074

  IMG 7074

 • IMG 7075

  IMG 7075

 • IMG 7076

  IMG 7076

 • IMG 7077

  IMG 7077

 • IMG 7078

  IMG 7078

 • IMG 7079

  IMG 7079

 • IMG 7080

  IMG 7080

 • IMG 7081

  IMG 7081

 • IMG 7082

  IMG 7082

 • IMG 7083

  IMG 7083

 • IMG 7084

  IMG 7084

 • IMG 7086

  IMG 7086

 • IMG 7089

  IMG 7089

 • IMG 7087

  IMG 7087

 • IMG 7090

  IMG 7090

 • IMG 7091

  IMG 7091

 • IMG 7092

  IMG 7092

 • IMG 7095

  IMG 7095

 • IMG 7093

  IMG 7093

 • IMG 7094

  IMG 7094

 • IMG 7096

  IMG 7096

 • IMG 7098

  IMG 7098

 • IMG 7100

  IMG 7100

 • IMG 7099

  IMG 7099

 • IMG 7101

  IMG 7101

 • IMG 7102

  IMG 7102

 • IMG 7188

  IMG 7188

 • IMG 7191

  IMG 7191

 • IMG 7192

  IMG 7192

 • IMG 7193

  IMG 7193

 • IMG 7195

  IMG 7195

 • IMG 7196

  IMG 7196

 • IMG 7197

  IMG 7197

 • IMG 7198

  IMG 7198

 • IMG 7200

  IMG 7200

 • IMG 7202

  IMG 7202

 • IMG 7203

  IMG 7203

 • IMG 7204

  IMG 7204

 • IMG 7205

  IMG 7205

 • IMG 7206

  IMG 7206

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends