โครงการ "สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย

โครงการ "สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย โดยนายชนพัฒน์ ปลื้มบุญ (พี่เด่น) วันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • IMG 7104

  IMG 7104

 • IMG 7106

  IMG 7106

 • IMG 7108

  IMG 7108

 • IMG 7114

  IMG 7114

 • IMG 7115

  IMG 7115

 • IMG 7116

  IMG 7116

 • IMG 7117

  IMG 7117

 • IMG 7119

  IMG 7119

 • IMG 7118

  IMG 7118

 • IMG 7120

  IMG 7120

 • IMG 7121

  IMG 7121

 • IMG 7122

  IMG 7122

 • IMG 7123

  IMG 7123

 • IMG 7124

  IMG 7124

 • IMG 7126

  IMG 7126

 • IMG 7125

  IMG 7125

 • IMG 7127

  IMG 7127

 • IMG 7128

  IMG 7128

 • IMG 7129

  IMG 7129

 • IMG 7130

  IMG 7130

 • IMG 7132

  IMG 7132

 • IMG 7131

  IMG 7131

 • IMG 7133

  IMG 7133

 • IMG 7134

  IMG 7134

 • IMG 7135

  IMG 7135

 • IMG 7136

  IMG 7136

 • IMG 7169

  IMG 7169

 • IMG 7172

  IMG 7172

 • IMG 7173

  IMG 7173

 • IMG 7174

  IMG 7174

 • IMG 7176

  IMG 7176

 • IMG 7177

  IMG 7177

 • IMG 7175

  IMG 7175

 • IMG 7178

  IMG 7178

 • IMG 7179

  IMG 7179

 • IMG 7180

  IMG 7180

 • IMG 7181

  IMG 7181

 • IMG 7183

  IMG 7183

 • IMG 7182

  IMG 7182

 • IMG 7185

  IMG 7185

 • IMG 7184

  IMG 7184

 • IMG 7186

  IMG 7186

 • IMG 7187

  IMG 7187

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends