กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ วัดจำปา อ.เมืองสุรินทร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พร้อมยังช่วยปลูกฝังให้นักเรียนได้ปฏิบัติธรรม มีจิตใจบริสุทธิ์ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดจำปา อ.เมืองสุรินทร์
 • DSC 0972

  DSC 0972

 • DSC 0973

  DSC 0973

 • DSC 0971

  DSC 0971

 • DSC 0968

  DSC 0968

 • DSC 0969

  DSC 0969

 • DSC 0977

  DSC 0977

 • DSC 0983

  DSC 0983

 • DSC 0991

  DSC 0991

 • DSC 0992

  DSC 0992

 • DSC 0976

  DSC 0976

 • DSC 0996

  DSC 0996

 • DSC 1002

  DSC 1002

 • DSC 1003

  DSC 1003

 • DSC 1007

  DSC 1007

 • DSC 1010

  DSC 1010

 • DSC 1015

  DSC 1015

 • DSC 1012

  DSC 1012

 • DSC 1016

  DSC 1016

 • DSC 1020

  DSC 1020

 • DSC 1017

  DSC 1017

 • DSC 1022

  DSC 1022

 • DSC 1018

  DSC 1018

 • DSC 1024

  DSC 1024

 • DSC 1028

  DSC 1028

 • DSC 1031

  DSC 1031

 • DSC 1033

  DSC 1033

 • DSC 1034

  DSC 1034

 • DSC 1035

  DSC 1035

 • DSC 1040

  DSC 1040

 • DSC 1043

  DSC 1043

 • DSC 1048

  DSC 1048

 • DSC 1050

  DSC 1050

 • DSC 1051

  DSC 1051

 • DSC 1054

  DSC 1054

 • DSC 1057

  DSC 1057

 • DSC 0058

  DSC 0058

 • DSC 0057

  DSC 0057

 • DSC 0063

  DSC 0063

 • DSC 0044

  DSC 0044

 • DSC 0050

  DSC 0050

 • DSC 0039

  DSC 0039

 • DSC 0036

  DSC 0036

 • DSC 0032

  DSC 0032

 • DSC 0030

  DSC 0030

 • DSC 0026

  DSC 0026

 • DSC 0022

  DSC 0022

 • DSC 0021

  DSC 0021

 • DSC 0020

  DSC 0020

 • DSC 0017

  DSC 0017

 • DSC 0015

  DSC 0015

 • DSC 0014

  DSC 0014

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends