นายกสมาคมศิษย์เก่ามอบรางวัลให้นักเรียน

ตามที่นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคารได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในระดับชาติ สมควรได้รับรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนผู้ได้รับรางวัลและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนในรุ่นต่อๆ ไปในการมุ่งมั่นแข่งขันในด้านวิชาการ จึงขอสนับสนุนเงินรางวัลแก่นักเรียน ตามรายการต่อไปนี้
1. นางสาวภูษณิศา สมานสารกิจ ชั้น ม.6/1 ปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนสอบโอเน็ต เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 10,000 บาท
2. นายณัฐพงศ์ กลกิจสุวรรณ ชั้น ม.3/1 ปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนสอบโอเน็ต เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 10,000 บาท

3. นายธนภูมิ จิตหนักแน่น ชั้น ม.4/1 ปีการศึกษา 2559 ได้รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 (สาขาฟิสิกส์) จำนวน 5,000 บาท
 • IMG 1207

  IMG 1207

 • IMG 1223

  IMG 1223

 • IMG 1216

  IMG 1216

 • IMG 1282

  IMG 1282

 • IMG 1220

  IMG 1220

 • IMG 1310

  IMG 1310

 • IMG 1286

  IMG 1286

 • IMG 1284

  IMG 1284

 • IMG 1320

  IMG 1320

 • IMG 1323

  IMG 1323

 • IMG 1203 - Copy

  IMG 1203 - Copy

 • IMG 1181 - Copy

  IMG 1181 - Copy

 • IMG 1182 - Copy

  IMG 1182 - Copy

 • IMG 1179 - Copy

  IMG 1179 - Copy

 • IMG 1183 - Copy

  IMG 1183 - Copy

 • IMG 1184 - Copy

  IMG 1184 - Copy

 • IMG 1198 - Copy

  IMG 1198 - Copy

 • IMG 1230

  IMG 1230

 • IMG 1190

  IMG 1190

 • IMG 1204

  IMG 1204

 • IMG 1234

  IMG 1234

 • IMG 1206

  IMG 1206

 • IMG 1235

  IMG 1235

 • IMG 1253

  IMG 1253

 • IMG 1254

  IMG 1254

 • IMG 1263

  IMG 1263

 • IMG 1246

  IMG 1246

 • IMG 1268

  IMG 1268

 • IMG 1270

  IMG 1270

 • IMG 1314

  IMG 1314

 • IMG 1316

  IMG 1316

 • IMG 1308

  IMG 1308

 • IMG 1318

  IMG 1318

 • IMG 1319

  IMG 1319

 • IMG 1322

  IMG 1322

 • IMG 1321

  IMG 1321

 • IMG 1324

  IMG 1324

 • IMG 1326

  IMG 1326

 • IMG 1330

  IMG 1330

 • IMG 1332

  IMG 1332

 • IMG 1333

  IMG 1333

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends