แกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาและทักษะชีวิตสำหรับแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร โดยมีนายธีรภาพ วลามิตร เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยาคาร เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
 • IMG 2033

  IMG 2033

 • IMG 2031

  IMG 2031

 • IMG 2032

  IMG 2032

 • IMG 2030

  IMG 2030

 • IMG 2034

  IMG 2034

 • IMG 2035

  IMG 2035

 • IMG 2036

  IMG 2036

 • IMG 2037

  IMG 2037

 • IMG 2038

  IMG 2038

 • IMG 2039

  IMG 2039

 • IMG 2040

  IMG 2040

 • IMG 2041

  IMG 2041

 • IMG 2042

  IMG 2042

 • IMG 2047

  IMG 2047

 • IMG 2045

  IMG 2045

 • IMG 2048

  IMG 2048

 • IMG 2049

  IMG 2049

 • IMG 2050

  IMG 2050

 • IMG 2051

  IMG 2051

 • IMG 2052

  IMG 2052

 • IMG 2053

  IMG 2053

 • IMG 2054

  IMG 2054

 • IMG 2055

  IMG 2055

 • IMG 2057

  IMG 2057

 • IMG 2058

  IMG 2058

 • IMG 2060

  IMG 2060

 • IMG 2059

  IMG 2059

 • IMG 2061

  IMG 2061

 • IMG 2062

  IMG 2062

 • IMG 2063

  IMG 2063

 • IMG 2064

  IMG 2064

 • IMG 2065

  IMG 2065

 • IMG 2066

  IMG 2066

 • IMG 2067

  IMG 2067

 • IMG 2068

  IMG 2068

 • IMG 2069

  IMG 2069

 • IMG 2070

  IMG 2070

 • IMG 2071

  IMG 2071

 • IMG 2072

  IMG 2072

 • IMG 2074

  IMG 2074

 • IMG 2073

  IMG 2073

 • IMG 2075

  IMG 2075

 • IMG 2076

  IMG 2076

 • IMG 2077

  IMG 2077

 • IMG 2078

  IMG 2078

 • IMG 2081

  IMG 2081

 • IMG 2079

  IMG 2079

 • IMG 2082

  IMG 2082

 • IMG 2083

  IMG 2083

 • IMG 2084

  IMG 2084

 • IMG 2085

  IMG 2085

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends