โครงการค่ายถึงบิตถึงไบต์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการค่ายถึงบิตถึงไบต์ เพื่ออบรมทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคารและโรงเรียนสิรินธร ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends