การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา

การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 3-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • IMG 9194

  IMG 9194

 • IMG 9184

  IMG 9184

 • IMG 9176

  IMG 9176

 • IMG 9198

  IMG 9198

 • IMG 9183

  IMG 9183

 • IMG 9170

  IMG 9170

 • IMG 9184

  IMG 9184

 • IMG 9181

  IMG 9181

 • IMG 9175

  IMG 9175

 • IMG 9189

  IMG 9189

 • IMG 9160

  IMG 9160

 • IMG 9165

  IMG 9165

 • IMG 9159

  IMG 9159

 • IMG 9162

  IMG 9162

 • IMG 9163

  IMG 9163

 • IMG 9172

  IMG 9172

 • IMG 9167

  IMG 9167

 • IMG 9178

  IMG 9178

 • IMG 9192

  IMG 9192

 • IMG 9186

  IMG 9186

 • IMG 9188

  IMG 9188

 • IMG 9193

  IMG 9193

 • IMG 9195

  IMG 9195

 • IMG 9199

  IMG 9199

 • IMG 9196

  IMG 9196

 • IMG 9200

  IMG 9200

 • IMG 9201

  IMG 9201

 • IMG 9205

  IMG 9205

 • IMG 9207

  IMG 9207

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends