โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ม.ต้น นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ม.ต้น นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จำนวน ๔๐๕ คน วันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย อ.เมือง จ.สุรินทร์

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends