โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ม.ต้น นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ม.ต้น นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จำนวน ๔๐๕ คน วันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย อ.เมือง จ.สุรินทร์
 • DSC 8729

  DSC 8729

 • DSC 8672

  DSC 8672

 • DSC 8756

  DSC 8756

 • DSC 8735

  DSC 8735

 • DSC 8757

  DSC 8757

 • DSC 8772

  DSC 8772

 • DSC 8774

  DSC 8774

 • DSC 8777

  DSC 8777

 • DSC 8751

  DSC 8751

 • DSC 8797

  DSC 8797

 • DSC 8786

  DSC 8786

 • DSC 8782

  DSC 8782

 • DSC 8764

  DSC 8764

 • DSC 8832

  DSC 8832

 • DSC 8812

  DSC 8812

 • DSC 8800

  DSC 8800

 • DSC 8802

  DSC 8802

 • DSC 8854

  DSC 8854

 • DSC 8864

  DSC 8864

 • DSC 8858

  DSC 8858

 • DSC 8825

  DSC 8825

 • DSC 8889

  DSC 8889

 • DSC 8893

  DSC 8893

 • DSC 8846

  DSC 8846

 • DSC 8896

  DSC 8896

 • DSC 8907

  DSC 8907

 • DSC 8914

  DSC 8914

 • DSC 8910

  DSC 8910

 • DSC 8929

  DSC 8929

 • DSC 8939

  DSC 8939

 • DSC 8944

  DSC 8944

 • DSC 8839

  DSC 8839

 • DSC 8981

  DSC 8981

 • DSC 8949

  DSC 8949

 • DSC 8951

  DSC 8951

 • DSC 8901

  DSC 8901

 • DSC 8972

  DSC 8972

 • DSC 8982

  DSC 8982

 • DSC 9016

  DSC 9016

 • DSC 9018

  DSC 9018

 • DSC 9013

  DSC 9013

 • DSC 9017

  DSC 9017

 • DSC 9023

  DSC 9023

 • DSC 9032

  DSC 9032

 • DSC 9015

  DSC 9015

 • DSC 9035

  DSC 9035

 • DSC 9033

  DSC 9033

 • DSC 8984

  DSC 8984

 • DSC 9034

  DSC 9034

 • DSC 9043

  DSC 9043

 • DSC 9049

  DSC 9049

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends