โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ม.ต้น นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ม.ต้น นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จำนวน ๔๐๕ คน วันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย อ.เมือง จ.สุรินทร์
 • DSC 9872

  DSC 9872

 • DSC 9904

  DSC 9904

 • DSC 9912

  DSC 9912

 • DSC 9899

  DSC 9899

 • DSC 9907

  DSC 9907

 • DSC 9903

  DSC 9903

 • DSC 9925

  DSC 9925

 • DSC 9921

  DSC 9921

 • DSC 9951

  DSC 9951

 • DSC 9950

  DSC 9950

 • DSC 9962

  DSC 9962

 • DSC 9934

  DSC 9934

 • DSC 9928

  DSC 9928

 • DSC 9953

  DSC 9953

 • DSC 9970

  DSC 9970

 • DSC 9969

  DSC 9969

 • DSC 9985

  DSC 9985

 • DSC 9958

  DSC 9958

 • DSC 9974

  DSC 9974

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends