โครงการอบรมเชิงปฏฺิบัติการศูนย์ฯคณิตศาสตร์

การจัดทำจุดประสงค์การเรียนรู้จากมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ด้วยกระบวนการ PLC สพม.33
 • DSC 0302

  DSC 0302

 • DSC 0296

  DSC 0296

 • DSC 0300

  DSC 0300

 • DSC 0299

  DSC 0299

 • DSC 0304

  DSC 0304

 • DSC 0306

  DSC 0306

 • DSC 0311

  DSC 0311

 • DSC 0307

  DSC 0307

 • DSC 0312

  DSC 0312

 • DSC 0313

  DSC 0313

 • DSC 0315

  DSC 0315

 • DSC 0316

  DSC 0316

 • DSC 0314

  DSC 0314

 • DSC 0317

  DSC 0317

 • DSC 0320

  DSC 0320

 • DSC 0323

  DSC 0323

 • DSC 0324

  DSC 0324

 • DSC 0326

  DSC 0326

 • DSC 0327

  DSC 0327

 • DSC 0328

  DSC 0328

 • DSC 0329

  DSC 0329

 • DSC 0330

  DSC 0330

 • DSC 0331

  DSC 0331

 • DSC 0332

  DSC 0332

 • DSC 0333

  DSC 0333

 • DSC 0334

  DSC 0334

 • DSC 0336

  DSC 0336

 • DSC 0335

  DSC 0335

 • DSC 0337

  DSC 0337

 • DSC 0339

  DSC 0339

 • DSC 0340

  DSC 0340

 • DSC 0342

  DSC 0342

 • DSC 0343

  DSC 0343

 • DSC 0344

  DSC 0344

 • DSC 0345

  DSC 0345

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends