พิธีเปิดค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร เดินทางไปเปิดค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ณ สนามฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์
 • IMG 3819

  IMG 3819

 • IMG 3821

  IMG 3821

 • IMG 3822

  IMG 3822

 • IMG 3824

  IMG 3824

 • IMG 3825

  IMG 3825

 • IMG 3827

  IMG 3827

 • IMG 3828

  IMG 3828

 • IMG 3829

  IMG 3829

 • IMG 3830

  IMG 3830

 • IMG 3831

  IMG 3831

 • IMG 3832

  IMG 3832

 • IMG 3833

  IMG 3833

 • IMG 3834

  IMG 3834

 • IMG 3835

  IMG 3835

 • IMG 3836

  IMG 3836

 • IMG 3837

  IMG 3837

 • IMG 3838

  IMG 3838

 • IMG 3839

  IMG 3839

 • IMG 3840

  IMG 3840

 • IMG 3842

  IMG 3842

 • IMG 3843

  IMG 3843

 • IMG 3845

  IMG 3845

 • IMG 3846

  IMG 3846

 • IMG 3847

  IMG 3847

 • IMG 3848

  IMG 3848

 • IMG 3849

  IMG 3849

 • IMG 3850

  IMG 3850

 • IMG 3851

  IMG 3851

 • IMG 3852

  IMG 3852

 • IMG 3853

  IMG 3853

 • IMG 3854

  IMG 3854

 • IMG 3855

  IMG 3855

 • IMG 3856

  IMG 3856

 • IMG 3857

  IMG 3857

 • IMG 3858

  IMG 3858

 • IMG 3859

  IMG 3859

 • IMG 3860

  IMG 3860

 • IMG 3861

  IMG 3861

 • IMG 3862

  IMG 3862

 • IMG 3863

  IMG 3863

 • IMG 3864

  IMG 3864

 • IMG 3865

  IMG 3865

 • IMG 3866

  IMG 3866

 • IMG 3867

  IMG 3867

 • IMG 3868

  IMG 3868

 • IMG 3869

  IMG 3869

 • IMG 3870

  IMG 3870

 • IMG 3871

  IMG 3871

 • IMG 3872

  IMG 3872

 • IMG 3873

  IMG 3873

 • IMG 3874

  IMG 3874

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends