งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 15 สิงหาคม 2560

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร และบริเวณโดมอเนกประสงค์ (อาคาร2)
 • DSC 0632

  DSC 0632

 • DSC 0626

  DSC 0626

 • DSC 0628

  DSC 0628

 • DSC 0629

  DSC 0629

 • DSC 0627

  DSC 0627

 • DSC 0633

  DSC 0633

 • DSC 0635

  DSC 0635

 • DSC 0636

  DSC 0636

 • DSC 0634

  DSC 0634

 • DSC 0639

  DSC 0639

 • DSC 0641

  DSC 0641

 • DSC 0643

  DSC 0643

 • DSC 0642

  DSC 0642

 • DSC 0645

  DSC 0645

 • DSC 0644

  DSC 0644

 • DSC 0648

  DSC 0648

 • DSC 0646

  DSC 0646

 • DSC 0647

  DSC 0647

 • DSC 0649

  DSC 0649

 • DSC 0650

  DSC 0650

 • DSC 0651

  DSC 0651

 • DSC 0653

  DSC 0653

 • DSC 0652

  DSC 0652

 • DSC 0654

  DSC 0654

 • DSC 0656

  DSC 0656

 • DSC 0657

  DSC 0657

 • DSC 0658

  DSC 0658

 • DSC 0659

  DSC 0659

 • DSC 0660

  DSC 0660

 • DSC 0661

  DSC 0661

 • DSC 0662

  DSC 0662

 • DSC 0664

  DSC 0664

 • DSC 0663

  DSC 0663

 • DSC 0665

  DSC 0665

 • DSC 0666

  DSC 0666

 • DSC 0670

  DSC 0670

 • DSC 0667

  DSC 0667

 • DSC 0668

  DSC 0668

 • DSC 0671

  DSC 0671

 • DSC 0672

  DSC 0672

 • DSC 0674

  DSC 0674

 • DSC 0673

  DSC 0673

 • DSC 0675

  DSC 0675

 • DSC 0676

  DSC 0676

 • DSC 0677

  DSC 0677

 • DSC 0678

  DSC 0678

 • DSC 0680

  DSC 0680

 • DSC 0679

  DSC 0679

 • DSC 0681

  DSC 0681

 • DSC 0682

  DSC 0682

 • DSC 0684

  DSC 0684

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends