กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2560 "แม่ดีเด่น ลูกกตัญญู"

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพ 12 สิงหาคม และร่วมเชิดชูคุณแม่ดีเด่น และลูกกตัญญู สนับสนุนความรัก ความผูกพันให้กับสถาบันครอบครัว วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 0237

  DSC 0237

 • DSC 0235

  DSC 0235

 • DSC 0239

  DSC 0239

 • DSC 0234

  DSC 0234

 • DSC 0236

  DSC 0236

 • DSC 0243

  DSC 0243

 • DSC 0241

  DSC 0241

 • DSC 0244

  DSC 0244

 • DSC 0246

  DSC 0246

 • DSC 0247

  DSC 0247

 • DSC 0248

  DSC 0248

 • DSC 0249

  DSC 0249

 • DSC 0251

  DSC 0251

 • DSC 0250

  DSC 0250

 • DSC 0252

  DSC 0252

 • DSC 0253

  DSC 0253

 • DSC 0254

  DSC 0254

 • DSC 0255

  DSC 0255

 • DSC 0258

  DSC 0258

 • DSC 0256

  DSC 0256

 • DSC 0259

  DSC 0259

 • DSC 0261

  DSC 0261

 • DSC 0263

  DSC 0263

 • DSC 0262

  DSC 0262

 • DSC 0264

  DSC 0264

 • DSC 0265

  DSC 0265

 • DSC 0267

  DSC 0267

 • DSC 0268

  DSC 0268

 • DSC 0269

  DSC 0269

 • DSC 0270

  DSC 0270

 • DSC 0271

  DSC 0271

 • DSC 0272

  DSC 0272

 • DSC 0273

  DSC 0273

 • DSC 0276

  DSC 0276

 • DSC 0277

  DSC 0277

 • DSC 0281

  DSC 0281

 • DSC 0291

  DSC 0291

 • DSC 0289

  DSC 0289

 • DSC 0283

  DSC 0283

 • DSC 0282

  DSC 0282

 • DSC 0286

  DSC 0286

 • DSC 0292

  DSC 0292

 • DSC 0295

  DSC 0295

 • DSC 0293

  DSC 0293

 • DSC 0294

  DSC 0294

 • DSC 0296

  DSC 0296

 • DSC 0298

  DSC 0298

 • DSC 0299

  DSC 0299

 • DSC 0301

  DSC 0301

 • DSC 0302

  DSC 0302

 • DSC 0300

  DSC 0300

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends