ประชุมครูคณิตศาตร์ สพม.33 ณ ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการ PLC ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 0181

  DSC 0181

 • DSC 0187

  DSC 0187

 • DSC 0188

  DSC 0188

 • DSC 0182

  DSC 0182

 • DSC 0183

  DSC 0183

 • DSC 0189

  DSC 0189

 • DSC 0192

  DSC 0192

 • DSC 0191

  DSC 0191

 • DSC 0193

  DSC 0193

 • DSC 0195

  DSC 0195

 • DSC 0196

  DSC 0196

 • DSC 0197

  DSC 0197

 • DSC 0199

  DSC 0199

 • DSC 0198

  DSC 0198

 • DSC 0200

  DSC 0200

 • DSC 0201

  DSC 0201

 • DSC 0202

  DSC 0202

 • DSC 0203

  DSC 0203

 • DSC 0204

  DSC 0204

 • DSC 0205

  DSC 0205

 • DSC 0207

  DSC 0207

 • DSC 0211

  DSC 0211

 • DSC 0213

  DSC 0213

 • DSC 0214

  DSC 0214

 • DSC 0216

  DSC 0216

 • DSC 0217

  DSC 0217

 • DSC 0220

  DSC 0220

 • DSC 0219

  DSC 0219

 • DSC 0221

  DSC 0221

 • DSC 0222

  DSC 0222

 • DSC 0236

  DSC 0236

 • DSC 0231

  DSC 0231

 • DSC 0240

  DSC 0240

 • DSC 0242

  DSC 0242

 • DSC 0237

  DSC 0237

 • DSC 0243

  DSC 0243

 • DSC 0245

  DSC 0245

 • DSC 0248

  DSC 0248

 • DSC 0246

  DSC 0246

 • DSC 0249

  DSC 0249

 • DSC 0251

  DSC 0251

 • DSC 0252

  DSC 0252

 • DSC 0254

  DSC 0254

 • DSC 0255

  DSC 0255

 • DSC 0257

  DSC 0257

 • DSC 0260

  DSC 0260

 • DSC 0261

  DSC 0261

 • DSC 0262

  DSC 0262

 • DSC 0263

  DSC 0263

 • DSC 0264

  DSC 0264

 • DSC 0265

  DSC 0265

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends