การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เครือข่ายกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • IMG 4979

  IMG 4979

 • IMG 4981

  IMG 4981

 • IMG 4917

  IMG 4917

 • IMG 4918

  IMG 4918

 • IMG 4920

  IMG 4920

 • IMG 4921

  IMG 4921

 • IMG 4922

  IMG 4922

 • IMG 4919

  IMG 4919

 • IMG 4923

  IMG 4923

 • IMG 4924

  IMG 4924

 • IMG 4925

  IMG 4925

 • IMG 4927

  IMG 4927

 • IMG 4926

  IMG 4926

 • IMG 4929

  IMG 4929

 • IMG 4928

  IMG 4928

 • IMG 4932

  IMG 4932

 • IMG 4930

  IMG 4930

 • IMG 4931

  IMG 4931

 • IMG 4933

  IMG 4933

 • IMG 4934

  IMG 4934

 • IMG 4935

  IMG 4935

 • IMG 4936

  IMG 4936

 • IMG 4937

  IMG 4937

 • IMG 4939

  IMG 4939

 • IMG 4938

  IMG 4938

 • IMG 4940

  IMG 4940

 • IMG 4941

  IMG 4941

 • IMG 4942

  IMG 4942

 • IMG 4943

  IMG 4943

 • IMG 4944

  IMG 4944

 • IMG 4945

  IMG 4945

 • IMG 4947

  IMG 4947

 • IMG 4946

  IMG 4946

 • IMG 4950

  IMG 4950

 • IMG 4948

  IMG 4948

 • IMG 4949

  IMG 4949

 • IMG 4951

  IMG 4951

 • IMG 4952

  IMG 4952

 • IMG 4955

  IMG 4955

 • IMG 4954

  IMG 4954

 • IMG 4956

  IMG 4956

 • IMG 4953

  IMG 4953

 • IMG 4957

  IMG 4957

 • IMG 4960

  IMG 4960

 • IMG 4961

  IMG 4961

 • IMG 4959

  IMG 4959

 • IMG 4962

  IMG 4962

 • IMG 4958

  IMG 4958

 • IMG 4964

  IMG 4964

 • IMG 4963

  IMG 4963

 • IMG 4965

  IMG 4965

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends