กิจกรรมวันอาเซียน 8 สิงหาคม 2560

โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้น ตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม 2560
 • DSC 0087

  DSC 0087

 • DSC 0088

  DSC 0088

 • DSC 0085

  DSC 0085

 • DSC 0089

  DSC 0089

 • DSC 0090

  DSC 0090

 • DSC 0091

  DSC 0091

 • DSC 0101

  DSC 0101

 • DSC 0092

  DSC 0092

 • DSC 0099

  DSC 0099

 • DSC 0103

  DSC 0103

 • DSC 0104

  DSC 0104

 • DSC 0107

  DSC 0107

 • DSC 0108

  DSC 0108

 • DSC 0105

  DSC 0105

 • DSC 0109

  DSC 0109

 • DSC 0110

  DSC 0110

 • DSC 0111

  DSC 0111

 • DSC 0113

  DSC 0113

 • DSC 0112

  DSC 0112

 • DSC 0114

  DSC 0114

 • DSC 0115

  DSC 0115

 • DSC 0116

  DSC 0116

 • DSC 0119

  DSC 0119

 • DSC 0120

  DSC 0120

 • DSC 0121

  DSC 0121

 • DSC 0122

  DSC 0122

 • DSC 0123

  DSC 0123

 • DSC 0124

  DSC 0124

 • DSC 0125

  DSC 0125

 • DSC 0126

  DSC 0126

 • DSC 0131

  DSC 0131

 • DSC 0132

  DSC 0132

 • DSC 0133

  DSC 0133

 • DSC 0134

  DSC 0134

 • DSC 0135

  DSC 0135

 • DSC 0136

  DSC 0136

 • DSC 0137

  DSC 0137

 • DSC 0139

  DSC 0139

 • DSC 0140

  DSC 0140

 • DSC 0142

  DSC 0142

 • DSC 0143

  DSC 0143

 • DSC 0144

  DSC 0144

 • DSC 0146

  DSC 0146

 • DSC 0147

  DSC 0147

 • DSC 0148

  DSC 0148

 • DSC 0149

  DSC 0149

 • DSC 0150

  DSC 0150

 • DSC 0151

  DSC 0151

 • DSC 0154

  DSC 0154

 • DSC 0156

  DSC 0156

 • DSC 0157

  DSC 0157

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends