กิจกรรมมอบเกียรติบัตรชื่นชมนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนดี โดย สนง.ปปช. จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสุรินทร์ มอบเกียรติบัตรชื่นชมนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนดี
 • DSC 0749

  DSC 0749

 • DSC 0747

  DSC 0747

 • DSC 0748

  DSC 0748

 • DSC 0751

  DSC 0751

 • DSC 0750

  DSC 0750

 • DSC 0753

  DSC 0753

 • DSC 0755

  DSC 0755

 • DSC 0754

  DSC 0754

 • DSC 0752

  DSC 0752

 • DSC 0756

  DSC 0756

 • DSC 0757

  DSC 0757

 • DSC 0758

  DSC 0758

 • DSC 0759

  DSC 0759

 • DSC 0760

  DSC 0760

 • DSC 0761

  DSC 0761

 • DSC 0762

  DSC 0762

 • DSC 0763

  DSC 0763

 • DSC 0764

  DSC 0764

 • DSC 0765

  DSC 0765

 • DSC 0766

  DSC 0766

 • DSC 0767

  DSC 0767

 • DSC 0768

  DSC 0768

 • DSC 0769

  DSC 0769

 • DSC 0770

  DSC 0770

 • DSC 0771

  DSC 0771

 • DSC 0773

  DSC 0773

 • DSC 0772

  DSC 0772

 • DSC 0774

  DSC 0774

 • DSC 0775

  DSC 0775

 • DSC 0776

  DSC 0776

 • DSC 0777

  DSC 0777

 • DSC 0779

  DSC 0779

 • DSC 0778

  DSC 0778

 • DSC 0780

  DSC 0780

 • DSC 0781

  DSC 0781

 • DSC 0782

  DSC 0782

 • DSC 0783

  DSC 0783

 • DSC 0784

  DSC 0784

 • DSC 0785

  DSC 0785

 • DSC 0787

  DSC 0787

 • DSC 0788

  DSC 0788

 • DSC 0789

  DSC 0789

 • DSC 0790

  DSC 0790

 • DSC 0791

  DSC 0791

 • DSC 0793

  DSC 0793

 • DSC 0794

  DSC 0794

 • DSC 0795

  DSC 0795

 • DSC 0796

  DSC 0796

 • DSC 0798

  DSC 0798

 • DSC 0799

  DSC 0799

 • DSC 0800

  DSC 0800

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends