กิจกรรมมอบเกียรติบัตรชื่นชมนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนดี โดย สนง.ปปช. จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสุรินทร์ มอบเกียรติบัตรชื่นชมนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนดี
 • DSC 0801

  DSC 0801

 • DSC 0805

  DSC 0805

 • DSC 0807

  DSC 0807

 • DSC 0806

  DSC 0806

 • DSC 0808

  DSC 0808

 • DSC 0810

  DSC 0810

 • DSC 0811

  DSC 0811

 • DSC 0813

  DSC 0813

 • DSC 0814

  DSC 0814

 • DSC 0816

  DSC 0816

 • DSC 0818

  DSC 0818

 • DSC 0821

  DSC 0821

 • DSC 0822

  DSC 0822

 • DSC 0823

  DSC 0823

 • DSC 0824

  DSC 0824

 • DSC 0825

  DSC 0825

 • DSC 0827

  DSC 0827

 • DSC 0828

  DSC 0828

 • DSC 0830

  DSC 0830

 • DSC 0831

  DSC 0831

 • DSC 0832

  DSC 0832

 • DSC 0833

  DSC 0833

 • DSC 0837

  DSC 0837

 • DSC 0838

  DSC 0838

 • DSC 0840

  DSC 0840

 • DSC 0841

  DSC 0841

 • DSC 0843

  DSC 0843

 • DSC 0844

  DSC 0844

 • DSC 0845

  DSC 0845

 • DSC 0846

  DSC 0846

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends