การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 มกราคม 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561
 • DSC 3823

  DSC 3823

 • DSC 3824

  DSC 3824

 • DSC 3827

  DSC 3827

 • DSC 3842

  DSC 3842

 • DSC 3835

  DSC 3835

 • DSC 3844

  DSC 3844

 • DSC 3852

  DSC 3852

 • DSC 3846

  DSC 3846

 • DSC 3867

  DSC 3867

 • DSC 3877

  DSC 3877

 • DSC 3882

  DSC 3882

 • DSC 3885

  DSC 3885

 • DSC 3886

  DSC 3886

 • DSC 3887

  DSC 3887

 • DSC 3888

  DSC 3888

 • DSC 3889

  DSC 3889

 • DSC 3892

  DSC 3892

 • DSC 3891

  DSC 3891

 • DSC 3893

  DSC 3893

 • DSC 3894

  DSC 3894

 • DSC 3895

  DSC 3895

 • DSC 3896

  DSC 3896

 • DSC 3897

  DSC 3897

 • DSC 3898

  DSC 3898

 • DSC 3899

  DSC 3899

 • DSC 3900

  DSC 3900

 • DSC 3903

  DSC 3903

 • DSC 3904

  DSC 3904

 • DSC 3905

  DSC 3905

 • DSC 3906

  DSC 3906

 • DSC 3907

  DSC 3907

 • DSC 3908

  DSC 3908

 • DSC 3909

  DSC 3909

 • DSC 3910

  DSC 3910

 • DSC 3911

  DSC 3911

 • DSC 3913

  DSC 3913

 • DSC 3914

  DSC 3914

 • DSC 3915

  DSC 3915

 • DSC 3916

  DSC 3916

 • DSC 3917

  DSC 3917

 • DSC 3918

  DSC 3918

 • DSC 3920

  DSC 3920

 • DSC 3921

  DSC 3921

 • DSC 3922

  DSC 3922

 • DSC 3923

  DSC 3923

 • DSC 3928

  DSC 3928

 • DSC 3930

  DSC 3930

 • DSC 3931

  DSC 3931

 • DSC 3932

  DSC 3932

 • DSC 3934

  DSC 3934

 • DSC 3938

  DSC 3938

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends