การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 มกราคม 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมผู้ประเมิน ประกอบด้วย นายอานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประธานกรรมการ ,นายอุทยาน ปิตามาตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ,นางจินตนา ช่องสาร นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ,นายอุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ,นายสมานมิตร จิตหนักแน่น ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ และนักเรียนผู้รับการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ นายศิวกานต์ สีมารักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 3031

  DSC 3031

 • DSC 3036

  DSC 3036

 • DSC 3033

  DSC 3033

 • DSC 3038

  DSC 3038

 • DSC 3037

  DSC 3037

 • DSC 3044

  DSC 3044

 • DSC 3041

  DSC 3041

 • DSC 3039

  DSC 3039

 • DSC 3052

  DSC 3052

 • DSC 3046

  DSC 3046

 • DSC 3054

  DSC 3054

 • DSC 3056

  DSC 3056

 • DSC 3059

  DSC 3059

 • DSC 3057

  DSC 3057

 • DSC 3058

  DSC 3058

 • DSC 3061

  DSC 3061

 • DSC 3062

  DSC 3062

 • DSC 3065

  DSC 3065

 • DSC 3067

  DSC 3067

 • DSC 3066

  DSC 3066

 • DSC 3068

  DSC 3068

 • DSC 3072

  DSC 3072

 • DSC 3076

  DSC 3076

 • DSC 3077

  DSC 3077

 • DSC 3073

  DSC 3073

 • DSC 3080

  DSC 3080

 • DSC 3083

  DSC 3083

 • DSC 3084

  DSC 3084

 • DSC 3088

  DSC 3088

 • DSC 3087

  DSC 3087

 • DSC 3091

  DSC 3091

 • DSC 3096

  DSC 3096

 • DSC 3100

  DSC 3100

 • DSC 3094

  DSC 3094

 • DSC 3104

  DSC 3104

 • DSC 3101

  DSC 3101

 • DSC 3110

  DSC 3110

 • DSC 3120

  DSC 3120

 • DSC 3114

  DSC 3114

 • DSC 3122

  DSC 3122

 • DSC 3121

  DSC 3121

 • DSC 3123

  DSC 3123

 • DSC 3125

  DSC 3125

 • DSC 3127

  DSC 3127

 • DSC 3128

  DSC 3128

 • DSC 3126

  DSC 3126

 • DSC 3131

  DSC 3131

 • DSC 3134

  DSC 3134

 • DSC 3135

  DSC 3135

 • DSC 3146

  DSC 3146

 • DSC 3139

  DSC 3139

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends