การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 มกราคม 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561
 • DSC 4129

  DSC 4129

 • DSC 4130

  DSC 4130

 • DSC 4132

  DSC 4132

 • DSC 4133

  DSC 4133

 • DSC 4135

  DSC 4135

 • DSC 4136

  DSC 4136

 • DSC 4139

  DSC 4139

 • DSC 4140

  DSC 4140

 • DSC 4143

  DSC 4143

 • DSC 4144

  DSC 4144

 • DSC 4146

  DSC 4146

 • DSC 4149

  DSC 4149

 • DSC 4150

  DSC 4150

 • DSC 4152

  DSC 4152

 • DSC 4156

  DSC 4156

 • DSC 4161

  DSC 4161

 • DSC 4163

  DSC 4163

 • DSC 4164

  DSC 4164

 • DSC 4166

  DSC 4166

 • DSC 4169

  DSC 4169

 • DSC 4177

  DSC 4177

 • DSC 4179

  DSC 4179

 • DSC 4181

  DSC 4181

 • DSC 4182

  DSC 4182

 • DSC 4184

  DSC 4184

 • DSC 4185

  DSC 4185

 • DSC 4186

  DSC 4186

 • DSC 4189

  DSC 4189

 • DSC 4190

  DSC 4190

 • DSC 4193

  DSC 4193

 • DSC 4197

  DSC 4197

 • DSC 4200

  DSC 4200

 • DSC 4201

  DSC 4201

 • DSC 4202

  DSC 4202

 • DSC 4204

  DSC 4204

 • DSC 4218

  DSC 4218

 • DSC 4221

  DSC 4221

 • DSC 4226

  DSC 4226

 • DSC 4230

  DSC 4230

 • DSC 4234

  DSC 4234

 • DSC 4236

  DSC 4236

 • DSC 4240

  DSC 4240

 • DSC 4242

  DSC 4242

 • DSC 4244

  DSC 4244

 • DSC 4248

  DSC 4248

 • DSC 4252

  DSC 4252

 • DSC 4255

  DSC 4255

 • DSC 4259

  DSC 4259

 • DSC 4263

  DSC 4263

 • DSC 4264

  DSC 4264

 • DSC 4265

  DSC 4265

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends